Glensound

Glensound har ett omfattande utbud med många bra produkter för broadcast.

Sortimentet består av allt från kommentatorsystem analogt/digitalt till små smarta boxar för allt som en radio/tv station kan behöva i den dagliga driften.

Fulla sortimentet hittar du på http://www.glensound.co.uk/uat/


Nedan ett par exempel på populära Glensound enheter.


Semafor Mediateknik AB
Järnvägsgatan 36, 131 54 Nacka, Sweden
08-556 785 50
Medlem i

Leveranstörsföreningen Ljud, Ljus och Bild